О компании

История предприятия
Политика в области качества
Руководство предприятия
Награды

Продукция

Маргарин мягкий
Маргарин столовый
Маргарин для слоенного теста
Жиры кондитерские
Заменитель молочного жира
Масло подсолнечное
Масло тропическое
Глицерин
Мыло хозяйственное
Концентрат фосфатидный
Шрот, лузга
Продукция ТМ "ЩЕДРО" ⇒

Публичная информация

Разрешительные документы
Финансовая отчетность
Годовые отчёты
Особая информация
Прочая информация

Разное

Контакты ЧАО "ЗМЖК"
Контакты ТМ "ЩЕДРО" ⇒
Форма обратной связи ⇒
Объявления
 
ЗАЯВА ПРО НАМІРИ 1. Інвестор (Замовник): Приватне акціонерне товариство «Запорізький оліяжиркомбінат», 69014, м.Запоріжжя, вул.Харчова, буд.3, ЄДРПОУ 00373847, info@zmgk.zp.ua. 2. Місце розташування площадки будівництва (реконструкції): м.Запоріжжя, вул.Харчова, буд.3 3. Характеристика діяльності об'єкта: Реконструкція існуючих зовнішніх та внутрішньомайданчикових мереж водопостачання та каналізації ПрАТ "ЗОЖК" з організацією окремих автономних систем водопостачання та водовідведення на проммайданчиках комплексів маргаринового, миловарного виробництв та оліяекстракційного виробництва. Проектований об’єкт не становить підвищену екологічну небезпеку. Технічні та технологічні дані: передбачається виконати в ході реконструкції загально будівельні роботи, роботи з водопостачання та каналізації зовнішнього та внутрішнього, електротехнічні роботи, роботи з благоустрою. Очікуваний термін експлуатації – 50 років. 4. Соціально-економічна необхідність проектованої діяльності: покращання техніко-експлуатаційних показників 5. Потреба в ресурсах при будівництві й експлуатації: земельних – площа земельної ділянки 19,2 га; сировинних – не потребує; енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) – згідно технічних умов та договорів; водних - згідно технічних умов та договорів; трудових: під час експлуатації – 7 осіб; на період будівництва – згідно плану організації будівництва. 6. Транспортне обслуговування: на період будівництва за договором з підрядною організацією та власним транспортом. 7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності по варіантах: використання обладнання, експлуатація якого є безпечною для здоров’я користувачів. Передбачені нормативні розриви між трубопроводами. 8. Необхідна еколого-інженерна підготовка й захист території по варіантах: немає. 9. Можливий вплив на навколишнє природне середовище й види впливу на: клімат і мікроклімат – не впливає; повітряне середовище –викиди в атмосферне повітря на термін будівництва визначаються матеріалами ОВНС; водне середовище – не впливає; ґрунт – визначаються матеріалами ОВНС; рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не впливає; оточуюче соціальне середовище – не впливає; оточуюче техногенне середовище – не впливає . 10. Відходи виробництва й можливість їхнього повторного використання: під час будівництва утворюються будівельні відходи, які збираються та тимчасово зберігаються у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно укладених договорів. 11. Обсяг виконання ОВНС - відповідно до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». 12. Участь громадськості:шляхом публікації Заяви про наміри. З матеріалами ОВНС та проектом можна ознайомитись за адресою: м.Запоріжжя, вул.Харчова, 3.